La Salle Study Centre Changjiao

大埔论坛 大埔热线 长教,可爱的廖老师 !

     

  Home

 

http://bbs.514200.com/thread-161399-1-1.html

 

           

 

                     

   [本地杂谈]  长教,可爱的廖老师 !
扬风

路过大埔


鲜花
金币
来自
注册时间
 
发短消息
 
0
34 枚
 大埔
2010-10-7

加为好友

发表于 2010-10-20 22:41

[本地杂谈] 长教,可爱的廖老师 !

长教之所以出名,是有位归侨廖老师在那办了个英语兴趣补习班,义务教育。很多新闻都报导过,相信是众所周知了。他上课生动活跃,能带动学习兴趣,让羞于有声读书的学生自然的练口语,营造良好的学习气氛。更是个严师,上课时间学生说话;玩小动作;经常请假;考试不及格等等,犯上一条,此后就再没机会听他的课了,不喜欢别人找关系托朋友,可谓是铁面无私。老师说最多的一句话:如果是想提高你的英语成绩,那么请你离开,我所教的与你们现在学的没什么关连;如果你是想提高自己的阅读能力,培养学习兴趣,那么你留下来!感谢无私奉献的廖老师及他带领全体义工们,希望他们越办越好!

     

           

 

           

 

           

 

           

           

 

           

 

           

           

 

           

 

           

 

           

 

                       

           

 

           

 

           

           

 

           

 

           


     
Home  

All good things must come to an end...
...so that better things may begin!!!
Fraser's Hill -1976 - BDLiao